BEZPIECZEŃSTWO

Ochronniki słuchu dzięki odpowiednio dobranym filtrom zapewniają słyszalność sygnałów ostrzegawczych, poprawiają skupienie pracowników i zmniejszają ryzyko popełnienia przez nich pomyłek.

WYGODA

Ochronniki wykonywane są indywidualnie dla każdego ucha, dzięki czemu są dopasowane do ich budowy anatomicznej. Są także odporne na zabrudzenia oraz łatwe w obsłudze i pielęgnacji.

SKUTECZNOŚĆ

Skuteczność ochronników potwierdzana jest testem funkcjonalności będący swoistą kontrolą jakości przeprowadzaną w rzeczywistych warunkach – na uchu pracownika.

CENA

Zakup indywidualnych ochronników słuchu pozwala na znaczne oszczędności w porównaniu z powszechnie stosowanymi, jednorazowymi zatyczkami. Okres użytkowania ochronników wynosi 4 lata i nie wymaga w tym czasie dodatkowych kosztów.

Obraz5