Duo6 Motiv1. Q

Po wykonaniu badania słuchu i wstępnym wyborze aparatu słuchowego istnieje możliwość wypożyczenia - w zależności od potrzeb - jednego lub dwóch aparatów. Zostają one ustawiane do aktualnego stanu słuchu. Sam Pacjent zostaje dokładnie poinstruowany jak obsługiwać aparat; w ten sposób będzie mógł sprawdzić jak słyszy w swoim naturalnym, codziennym otoczeniu.