Duo16 Motiv11 H 4c

Na wizytach kontrolnych, podczas których protetyk słuchu sprawdza czystość oraz poprawność działania aparatu słuchowego, można również zmienić jego ustawienia według potrzeb. W każdym momencie pacjent ma prawo zgłosić się na dostrojenie aparatu. Zaleca się, aby minimum raz w roku pacjent zgłosił się na kontrolne badanie słuchu w celu kontroli ubytku słuchu i ewentualnego zweryfikowania ustawień aparatu słuchowego.