Przyczyn piszczenia aparatu słuchowego może być kilka: woskowina w przewodzie słuchowym zewnętrznym, przerwany dźwiękowód, nieszczelna wkładka uszna lub usterka elektroniki. Należy skonsultować się z protetykiem słuchu w celu zdiagnozowania przyczyny i naprawy.