IMG 4201 SdH cmyk

Słyszenie obuuszne pozwala nam szybko i bezpiecznie lokalizować źródła dźwięku oraz dokonywać ich selektywnego wyboru. Skupiając uwagę na jednym źródle możemy swobodnie rozmawiać nawet w hałaśliwym, zatłoczonym otoczeniu. Równie ważne procesy wykorzystujące słyszenie obuuszne to łączenie sygnałów dochodzących z obu stron oraz koncentracja na jednym, konkretnym źródle. Z punktu diagnostycznego u osób ze stwierdzonym obuusznym ubytkiem słuchu wskazane jest zastosowanie dwóch aparatów słuchowych w celu binauralnej rehabilitacji słuchu oraz uniknięcia efektu deprywacji słuchu. Terapię ubytku obustronnego za pomocą jednego tylko aparatu uznaje się za nieprawidłową. Może to doprowadzić do zwapnień w neuronach i w ośrodkach korowych, co w konsekwencji przyczynia się do całkowitej utraty zdolności zrozumienia mowy, bardziej zaawansowanej demencji starczej, a nawet rozwoju Alzheimera.