RODZAJ BATERIIŻYWOTNOŚĆ (ilość dni)*
10 4-6
312 8-10
13 10-14
675 14-18

*Im większe wzmocnienie aparatu słuchowego tym krótsza żywotność baterii.

Filtry przeciwwoskowinowe zabezpieczają elektronikę aparatu słuchowego oraz słuchawkę przed zniszczeniem wskutek zabrudzenia lepką wydzieliną wytworzoną przez gruczoły cerumenowe i potowe w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Filtry należy wymieniać regularnie raz w miesiącu, a w przypadku zwiększonej ilości woskowiny nawet częściej.

filtry czerwonefiltry niebieskie