Ważność gwarancji aparatów słuchowych reguluje ich producent. Najczęściej wynosi ona 36 miesięcy, a w przypadku aparatów słuchowych klasy pierwszej nawet 48 miesięcy. Producent zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej w przypadku uszkodzeń mechanicznych lub zaniedbania przez użytkownika.