Poprawne dopasowanie aparatów słuchowych sprawdza się w kabinie dźwiękoszczelnej za pomocą testu słownego. Przeprowadzony zostaje zysk z aparatów słuchowych. Ponadto poprawność dobranego aparatu każdy pacjent sprawdza w swoim środowisku akustycznym. Pierwszymi oznakami prawidłowego dopasowania aparatów słuchowych są reakcje na dźwięki, które dotychczas były już niesłyszane (np. śpiew ptaków) oraz brak potrzeby zwiększenia głośności regulatora dźwięku np. w odbiorniku telewizyjnym.