IMG 1105 cmyk 300

Jeżeli w wyniku badań słuchu sprawdzających próg słyszenia, dyskomfortu oraz zdolność rozumienia mowy stwierdzi się niedosłuch, warto przymierzyć pacjentowi kilka typów aparatów słuchowych. Wszyscy producenci oferują szeroki wachlarz rozwiązań, u każdego z nich można zatem znaleźć najodpowiedniejsze rozwiązanie dla danego pacjenta. Każdy wytwórca charakteryzuje się konkretną barwą przetwarzanego dźwięku: ostrą lub bardziej łagodną. Zazwyczaj po kilkuminutowym osłuchaniu aparatów różnych wytwórców pacjenci spostrzegają te różnice i potrafią wybrać brzmienie sygnału najbliższe w ich odczuciu naturalnemu. Dzięki temu mogą uzyskać możliwie maksymalną zrozumiałość mowy (w odniesieniu do stanu słuchu) oraz jak najwyższy komfort słyszenia.