23964853 printBadania narządu słuchu należą do badań nieinwazyjnych, bezpiecznych i bezbolesnych. W zależności od rodzaju badania trwają one od kilku kilkunastu minut.

Audiometryczne badania subiektywne (audiometria tonalna, mowy, nadprogowa) wiążą się z zastosowaniem słuchawek na przewodnictwo powietrzne, które zakłada się na uszy osoby badanej lub na przewodnictwo kostne, słuchawkę kostną umieszcza się wówczas na wyrostku sutkowatym osoby badanej.

Podczas badań obiektywnych typu audiometria impedancyjna lub otoemisja do przewodu słuchowego pacjenta wprowadza się sondę pomiarową.