BO6A0681 2

Jest kilka metod badania dostosowanych do dzieci, nawet noworodków. Do 6-7 r.ż. wykonuje się głównie badania obiektywne tj. niewymagające świadomych odpowiedzi malucha. Badania się nieinwazyjne i bezbolesne. Są to:

  1. ABR
  2. Otoemisja akustyczna OAE
  3. Audiometria impedancyjna
  4. Audiometria zabawowa

 

U dzieci powyżej 6 r.ż. lub u młodszych, współpracujących maluchów można przeprowadzić badanie audiometrii tonalnej.