Posiadając wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny i profesjonalną kabinę audiometryczną wykonujemy szereg badań w celach diagnostyki narządu słuchu. Odpowiednie techniki pozwalają na ilościowe i jakościowe określenie ubytku oraz określenie miejsca, w którym nastąpiło uszkodzenie drogi słuchowej. Zajmując się na co dzień problemem słuchu, dzięki badaniom audiologicznym, mamy możliwość rozpoznania zaburzenia i podjęcia odpowiedniego kierunku postępowania w danym typie schorzenia. Czasami wystarczy leczenie na drodze farmakologicznej czy operacyjnej. Zwykle jednak poprawa wiąże się z zaprotezowaniem i odpowiednim treningiem.

W naszym ośrodku wykonujemy następujące badania:

Audiometria tonalna

Audiometria tonalna daje możliwość ustalenia wielkości i rodzaju uszkodzenia. Wyznaczenie progu słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego w określonym paśmie częstotliwości (125-8000 Hz).

BO6A0681 2

Audiometria nadprogowa

Audiometria nadprogowa wykorzystuje bodźce dźwiękowe – poziom natężenia ponad progiem słyszalności badanej osoby. Służące rozróżnieniu i określeniu uszkodzenia ślimakowego (dotyczy komórek słuchowych wewnętrznych i zewnętrznych) od uszkodzenia pozaślimakowego neurytycznego (związane z nerwem ślimakowym) i uszkodzenia centralnego (nieprawidłowości w korze mózgowej lub pniu mózgu).

Audiometria mowy

Audiometria mowy, z użyciem słów wchodzących w skład ludzkiej mowy (odpowiednie testy liczbowe i słowne). Ocenia wydolność narządu. Odgrywa ważną rolę w procesie dopasowania i wyboru aparatu.

Audiometria impedancyjna

Audiometria impedancyjna – ocenia stan ucha środkowego (otoskleroza, zapalenie ucha, porażenie nerwu twarzowego, dysfunkcja trąbki słuchowej). Do audiometrii impedancyjnej zalicza się:

  • Tympanometria – ma na celu ocenę podatności błony bębenkowej w zależności od zmiany ciśnienia akustycznego w przewodzie słuchowym zewnętrznym
  • Odruchy z mięśnia strzemiączkowego- czyli rejestracja reakcji mięśnia strzemiączkowego na dźwięki o dużym poziomie natężenia

BO6A0764W naszej placówce w Poznaniu przeprowadzamy badania słuchu u dzieci i dorosłych. Osoby, które pierwszy raz odwiedzają nas mogą liczyć na dokładne wyjaśnienia związane z procedurą diagnostyki. Pomagamy zrozumieć istotę prowadzonych czynności diagnostycznych oraz określić ich cel. Zapewniamy także rzetelne wyjaśnienia oraz informacje w zakresie dbałości o narząd słuchu i w obszarze jego profilaktyki.