Każda osoba, która odczuwa problemy ze słuchem, powinna skonsultować się z lekarzem laryngologiem lub audiologiem, ponieważ tylko pełna diagnostyka pozwoli określić przyczynę niedosłuchu, wybrać najodpowiedniejszą metodę leczenia lub protezowania. Najczęściej zabiegom laryngologicznym lub leczeniu farmakologicznemu poddawani są pacjenci z ubytkiem przewodzeniowym lub mieszanym. Są one skutkami  deformacji małżowiny usznej, niedrożności przewodu słuchowego zewnętrznego, chorób ucha środkowego oraz dolegliwości nosogardła i wad twarzoczaszki.