Pytania i odpowiedzi

 • Zapraszamy na stronę Refundacja.

 • Jeżeli w wyniku badań słuchu sprawdzających próg słyszenia, dyskomfortu oraz zdolność rozumienia mowy stwierdzi się niedosłuch, warto przymierzyć pacjentowi kilka typów aparatów słuchowych. Wszyscy producenci oferują szeroki wachlarz rozwiązań, u każdego z nich można zatem znaleźć najodpowiedniejsze rozwiązanie dla danego pacjenta. Każdy wytwórca charakteryzuje się konkretną barwą przetwarzanego dźwięku: ostrą lub bardziej łagodną. Zazwyczaj po kilkuminutowym osłuchaniu aparatów różnych wytwórców pacjenci spostrzegają te różnice i potrafią wybrać brzmienie sygnału najbliższe w ich odczuciu naturalnemu. Dzięki temu mogą uzyskać możliwie maksymalną zrozumiałość mowy (w odniesieniu do stanu słuchu) oraz jak najwyższy komfort słyszenia.

 • Indywidualna wkładka uszna zostaje zrobiona na wymiar przewodu słuchowego pacjenta. Na wizycie dopasowującej aparat słuchowy pobiera się wycisk z ucha/ uszu. W zależności od rodzaju aparatu słuchowego wybrany zostaje rodzaj materiału, z którego w laboratorium zostanie wyprodukowana docelowa wkładka uszna. Indywidualna wkładka w porównaniu do kopułek zapewnia: poprawne ukierunkowanie wzmocnionego dźwięku na błonę bębenkową, zapobiega mimowolnemu wysuwaniu się aparatu z kanału słuchowego, a dzięki odpowiedniej wentylacji blokuje powstawanie zjawiska okluzji (tzw. odczucia „przytkanego ucha”).

 • Po wykonaniu badania słuchu i wstępnym wyborze aparatu słuchowego istnieje możliwość wypożyczenia – w zależności od potrzeb – jednego lub dwóch aparatów. Zostają one ustawiane do aktualnego stanu słuchu. Sam Pacjent zostaje dokładnie poinstruowany jak obsługiwać aparat; w ten sposób będzie mógł sprawdzić jak słyszy w swoim naturalnym, codziennym otoczeniu.

 • Podczas noszenia aparatu słuchowego dochodzi do stymulacji drogi słuchowej oraz ośrodków korowych w mózgu. Taki trening słuchowy zapobiega dalszemu spadkowi zrozumiałości mowy w odniesieniu do aktualnego audiogramu. Noszenie aparatu tylko od czasu do czasu zapewnia jedynie doraźną poprawę słyszenia. Zakładanie aparatu słuchowego codziennie na min. 6-8 godzin pozwala na swoistą rehabilitację słuchu.

 • Słyszenie obuuszne pozwala nam szybko i bezpiecznie lokalizować źródła dźwięku oraz dokonywać ich selektywnego wyboru. Skupiając uwagę na jednym źródle możemy swobodnie rozmawiać nawet w hałaśliwym, zatłoczonym otoczeniu. Równie ważne procesy wykorzystujące słyszenie obuuszne to łączenie sygnałów dochodzących z obu stron oraz koncentracja na jednym, konkretnym źródle. Z punktu diagnostycznego u osób ze stwierdzonym obuusznym ubytkiem słuchu wskazane jest zastosowanie dwóch aparatów słuchowych w celu binauralnej rehabilitacji słuchu oraz uniknięcia efektu deprywacji słuchu. Terapię ubytku obustronnego za pomocą jednego tylko aparatu uznaje się za nieprawidłową. Może to doprowadzić do zwapnień w neuronach i w ośrodkach korowych, co w konsekwencji przyczynia się do całkowitej utraty zdolności zrozumienia mowy, bardziej zaawansowanej demencji starczej, a nawet rozwoju Alzheimera.

 • Szumy uszne nie są chorobą, a jedynie mogą stanowić objaw lub powikłanie różnych jednostek chorobowych, terapii przeciwnowotworowych, urazów, przyjmowanych leków. Po szczegółowej diagnostyce stosuje się leki poprawiające ukrwienie mózgu, terapię habituacji lub aparat słuchowy wyposażony w generator szumu. Poziom oraz barwa szumu z generatora są indywidualnie dostosowane do szumu słyszanego przez pacjenta. Podczas słyszenia szumów ważne jest unikanie ciszy, ponieważ wówczas na te dźwięki zwracamy większą uwagę. Często terapia jest długotrwała, ale przynosi pozytywne skutki.

 • Na wizytach kontrolnych, podczas których protetyk słuchu sprawdza czystość oraz poprawność działania aparatu słuchowego, można również zmienić jego ustawienia według potrzeb. W każdym momencie pacjent ma prawo zgłosić się na dostrojenie aparatu. Zaleca się, aby minimum raz w roku pacjent zgłosił się na kontrolne badanie słuchu w celu kontroli ubytku słuchu i ewentualnego zweryfikowania ustawień aparatu słuchowego.

 • Jeżeli pacjent stwierdza wadliwość aparatu słuchowego (przyciszenie się aparatu słuchowego, mimowolne wyłączanie i włączanie się aparatu słuchowego, brak reakcji na zmiany regulatorów programów czy też głośności aparatu słuchowego) powinien jak najszybciej udać się do gabinetu protetycznego. Jeżeli nie upłynęło jeszcze 36 miesięcy od zakupu wyrobu medycznego powinien zabrać ze sobą kartę gwarancji, która umożliwi bezpłatną diagnozę oraz likwidację zaistniałej usterki.

 • Przyczyn piszczenia aparatu słuchowego może być kilka: woskowina w przewodzie słuchowym zewnętrznym, przerwany dźwiękowód, nieszczelna wkładka uszna lub usterka elektroniki. Należy skonsultować się z protetykiem słuchu w celu zdiagnozowania przyczyny i naprawy.

 • Ważność gwarancji aparatów słuchowych reguluje ich producent. Najczęściej wynosi ona 36 miesięcy, a w przypadku aparatów słuchowych klasy pierwszej nawet 48 miesięcy. Producent zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej w przypadku uszkodzeń mechanicznych lub zaniedbania przez użytkownika.

 • Rozmiar baterii Żywotność (w dniach)*
  10 4-6
  312 8-10
  13 10-14
  675 14-18

  *Im większe wzmocnienie aparatu słuchowego tym krótsza żywotność baterii.

   

  Filtry przeciwwoskowinoweFiltry przeciwwoskowinowe zabezpieczają elektronikę aparatu słuchowego oraz słuchawkę przed zniszczeniem wskutek zabrudzenia lepką wydzieliną wytworzoną przez gruczoły cerumenowe i potowe w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Filtry należy wymieniać regularnie raz w miesiącu, a w przypadku zwiększonej ilości woskowiny nawet częściej.

   

 • Aparaty słuchowe nie stanowią żadnego problemu przy jednoczesnym noszeniu okularów. Należy jedynie pamiętać, by najpierw nałożyć aparat, a dopiero potem okulary.

 • Użytkownicy aparatów słuchowych powinni wyposażyć się w niezbędne środki do ich pielęgnacji. Odpowiednie czyszczenie i konserwacja aparatów wydłuża ich żywotność, przenosi czystszy dźwięk oraz zmniejsza ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń do ucha.
  W gabinecie audioprotetycznym mogą Państwo zasięgnąć porady, które ze środków pielęgnacyjnych są najodpowiedniejsze dla Państwa aparatów i jak z nich korzystać.

  Do podstawowych środków czystości zalicza się:

  • Spray (z atomizerem lub bez) dezynfekujący i myjący, przydatny do czyszczenia aparatów wewnątrzusznych oraz wkładek usznych.
  • Chusteczki (pakowane pojedynczo lub w dozowniku) nawilżone środkiem bakteriobójczym, ułatwiają usuwanie woskowiny z powierzchni wkładek usznych i aparatów wewnątrzusznych; wygodne w użyciu nawet w podróży.
  • Tabletki czyszczące rozpuszczane w wodzie, które pomagają oczyścić powierzchnie wkładek usznych. Po wyczyszczeniu wkładek należy je dokładnie osuszyć.
  • Kapsuły osuszające, które chronią elektronikę aparatu słuchowego przed zawilgoceniem i rdzewieniem. Zaleca się osuszanie aparatu co noc w szczelnie zamkniętym pojemniku.
  • Żel pielęgnacyjny ułatwia wkładanie wkładek usznych i zapobiega podrażnieniom przewodu słuchowego zewnętrznego.

  Ważne są również kontrole aparatów i wyczyszczenie ich w profesjonalnym gabinecie protetycznym.

 • W naszym gabinecie macie Państwo możliwość zakup aparatów słuchowych oraz dodatkowych urządzeń wspomagających słyszenie na raty. Przy współpracy z Bankiem Santander Consumer Bank S.A. zostaje spisana umowa uwzględniająca ilość rat, ich wysokość oraz oprocentowanie kredytu. Przed podpisaniem umowy można przeprowadzić odpowiednią symulację odzwierciedlającą możliwości pożyczki i wysokość rat.

 • Tak, wybrane modele BTE i RIC mogą być zasilane zarówno standardowymi bateriami bezrtęciowymi jak i akumulatorkami – zgodnie z preferencjami pacjenta. Okres ważności akumulatorów wynosi ok. 2 lat. Ładowarka posiada również funkcję osuszania, dzięki czemu aparaty są jednocześnie ładowane i osuszane. Ładowarka wyposażona jest w zasilacz sieciowy oraz diody sygnalizujące stan pracy.

  Siemens/Signia (eCharger) Audio Service (Smart Power)
  Carat 13 Sun 13
  Pure 312 Mood 312
  Motion 13 DUO 13
 • Poprawne dopasowanie aparatów słuchowych sprawdza się w kabinie dźwiękoszczelnej za pomocą testu słownego. Przeprowadzony zostaje zysk z aparatów słuchowych. Ponadto poprawność dobranego aparatu każdy pacjent sprawdza w swoim środowisku akustycznym. Pierwszymi oznakami prawidłowego dopasowania aparatów słuchowych są reakcje na dźwięki, które dotychczas były już niesłyszane (np. śpiew ptaków) oraz brak potrzeby zwiększenia głośności regulatora dźwięku np. w odbiorniku telewizyjnym.