Badania subiektywne

Dziewczynka przechodzi badanie słuchu w kabinie odsłuchowej

Audiometria Tonalna

Audiometria tonalna daje możliwość ustalenia wielkości i rodzaju uszkodzenia. Wyznaczenie progu słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego w określonym paśmie częstotliwości (125-8000 Hz).

Chłopiec przechodzi badanie słuchu w kabinie odsłuchowej

Audiometria mowy

Audiometria mowy, z użyciem słów wchodzących w skład ludzkiej mowy (odpowiednie testy liczbowe i słowne). Ocenia wydolność narządu. Odgrywa ważną rolę w procesie dopasowania i wyboru aparatu.