Badania subiektywne

Dziewczynka przechodzi badanie słuchu w kabinie odsłuchowej

Audiometria Tonalna

Audiometria tonalna jest to podstawowe subiektywne badanie słuchu. Daje możliwość ustalenia wielkości niedosłuchu (ubytek słuchu lekki, umiarkowany, znaczny lub głęboki). Pozwala także zlokalizować jego miejsce (niedosłuch przewodzeniowy, mieszany bądź odbiorczy).

Przebieg badania składa się z dwóch etapów:
1) wyznaczenie progu słuchowego dla przewodnictwa powietrznego (częstotliwości 125 Hz – 8000 Hz)
2) wyznaczenie progu słuchowego dla przewodnictwa kostnego (częstotliwości 250 Hz – 4000 Hz).

Wynik badania otrzymujemy w postaci audiogramu, który daje nam odpowiedź, czy słuch jest w granicach normy przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia WHO (do 20 dB HL), czy też mamy ubytek słuchu.

Chłopiec przechodzi badanie słuchu w kabinie odsłuchowej

Audiometria mowy

Audiometria mowy jest to badanie subiektywne, które bada naszą zdolność rozumienia mowy – czyli wyższe piętra drogi słuchowej. Badanie polega na powtarzaniu kolejno słów z odpowiednio przygotowanych testów słownych lub liczbowych.
Otrzymany wynik jest podawany w postaci procentowej i informuje nas przy jakiej głośności podawanej mowy będziemy mieli najlepszą zrozumiałość. Jest to szczególnie ważne badanie podczas dopasowywania aparatów słuchowych.

 

Aby umówić się na badanie słuchu zajrzyj do zakładki kontakt.