Miejsce Przyjazne Seniorom

“Miejsce Przyjazne Seniorom” to wyróżnienie, które otrzymują miejsca otwarte na potrzeby seniorów, poprzez dostosowanie swojej architektury, ofert produktów i usług do oczekiwań tej grupy wiekowej. To miejsca, w których seniorzy czują się swobodnie i są zadowoleni z obsługi.

Certyfikat “Miejsce Przyjazne Seniorom” jest przyznawany przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Nasze gabinety otrzymały go w październiku 2018 roku.