Miejsce Przyjazne Seniorom

“Miejsce Przyjazne Seniorom” to wyróżnienie, które otrzymują miejsca otwarte na potrzeby seniorów, poprzez dostosowanie swojej architektury, ofert produktów i usług do oczekiwań tej grupy wiekowej. Przede wszystkim mają to być miejsca, w których seniorzy czują się swobodnie i są zadowoleni z obsługi.

Tytuł ten przyznaje Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Aby seniorzy mogli łatwo rozpoznać miejsca odznaczone tym certyfikatem, posiadają one w widocznym miejscu znak graficzny. Jego wzór przedstawiamy poniżej. W naszym gabinecie znajduje się on na drzwiach wejściowych.

Gabinet A Aparaty Słuchowe został uznany przez CIS za “Miejsce Przyjazne Seniorom” w październiku 2018 roku. Niecały rok później, 28 września 2019 roku, podczas uroczystej inauguracji “Senioralnych” otrzymaliśmy potwierdzający certyfikat. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Miejsce Przyjazne Seniorom
Miejsce Przyjazne Seniorom – A Aparaty Słuchowe s.c.