Miejsce Przyjazne Seniorom

“Miejsce Przyjazne Seniorom” to wyróżnienie, które otrzymują miejsca otwarte na potrzeby seniorów, poprzez dostosowanie swojej architektury, ofert produktów i usług do oczekiwań tej grupy wiekowej. Przede wszystkim mają to być miejsca, w których seniorzy czują się swobodnie i są zadowoleni z obsługi.

Certyfikat “Miejsce Przyjazne Seniorom” przyznaje Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, a wręczane są one raz w roku – podczas cyklu wydarzeń “Senioralni“. Aby można było łatwo rozpoznać miejsca odznaczone tym certyfikatem, posiadają one w widocznym miejscu znak graficzny. Jego wzór przedstawiamy poniżej. W naszym gabinecie znajduje się on na drzwiach wejściowych.

Gabinet A Aparaty Słuchowe został uznany za “Miejsce Przyjazne Seniorom” w październiku 2018 roku.

Miejsce Przyjazne Seniorom – A Aparaty Słuchowe s.c.