Protetycy słuchu

Najważniejszą rolą protetyka słuchu jest wybór aparatu słuchowego oraz precyzyjne jego dopasowanie do niedosłuchu pacjenta. Protetyk słuchu doradzi jaki aparat wybrać i wskaże ten właściwy, biorąc pod uwagę indywidualne preferencje i potrzeby pacjenta oraz zwracając uwagę na stan słuchu pacjenta pod względem słyszenia i rozumienia mowy. Dobra współpraca pacjenta z protetykiem słuchu od początku używania aparatu słuchowego daje gwarancję sukcesu, czyli powrót do dobrego słyszenia.

mgr Lidia Chmielewska-Pahlen

mgr Lidia Chmielewska-Pahlen

dyplomowany protetyk słuchu
pracuje w zawodzie protetyka słuchu od 2003 roku

mgr Halina Paliwoda

dyplomowany protetyk słuchu
pracuje w zawodzie protetyka słuchu od 2000 roku