Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu (PSPS) zostało powołane w celu utrzymania wysokiego poziomu etycznego i zawodowego usług świadczonych na rzecz osób słabo słyszących. Realizując ten cel PSPS współpracuje z organami władzy państwowej w zakresie uregulowań prawnych, określa wymogi uprawniające do wykonywania usług w zakresie protezowania słuchu, inicjuje szkolenia protetyków słuchu na różnych poziomach, promuję ochronę słuchu, prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą.

Więcej o działalności Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu można przeczytać na stronie PSPS, po kliknięciu w poniższe logo: