Pomiary REM

Pomiary na uchu rzeczywistym, czyli REM (Real Ear Measurement), pozwalają na uwzględnienie indywidualnych cech przewodu słuchowego pacjenta w procesie dopasowania aparatu słuchowego. Każdy przewód słuchowy ma inny kształt (może być wąski, szeroki, bardziej lub mniej zakręcony), a przez to inną charakterystykę rezonansową. Podczas pomiaru REM, za pomocą sondy wyznaczamy widmo natężenia sygnału, który dociera na koniec przewodu słuchowego – do błony bębenkowej. Wykorzystanie wyników z tego badania w procesie dopasowania aparatu słuchowego pozwala na bardziej precyzyjne wzmocnienie określonych częstotliwości. Przekłada się to na poprawę jakości brzmienia aparatów słuchowych, i zapewnia lepsze rozumienie mowy. W pierwszym etapie stosowania aparatu słuchowego wpływa to także na szybsze przyzwyczajenie się do jego noszenia. Pomiar REM to większa satysfakcja pacjenta podczas korzystania z aparatu słuchowego.

Zapraszamy do naszego gabinetu, w którym takie badanie jest standardem, a noszenie aparatu słuchowego po jego wykonaniu przyjemnością.